Menej odpadu na skládkach a viac stromov v lesoch …

Cieľom spoločnosti BUČINA EKO je recyklácia drevného odpadu. Realizujeme zber, logistiku, triedenie a primárnu úpravu širokej škály drevného odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie.

ekologicky-efektivne

Máte drevný odpad?

Máme záujem o širokú škálu drevných odpadov. Od starého nábytku cez suché drevné materiály až po čerstvé odpadové drevo.