Prehľad cien za odber odpadu v Bučina Eko.

Dátum zverejnenia: 1.5.2023
Dátum účinnosti: 1.6.2023

 

Číslo druhu odpadu: Názov druhu odpadu: Cena bez DPH
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové – drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 20 €/t *
15 01 03 Obaly z dreva zdarma
15 01 03 Obaly z dreva – nižšia kvalita 20 €/t *
17 02 01 Drevo 20 €/t *
17 02 02 Sklo zdarma
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06 150 €/t (0,15 €/kg) *
17 02 01 Drevo – drevený okenný rám 1 €/kus *
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 €/t *
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – konáre stromov 20 €/t *
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – štiepka z konárov 10 €/t *
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – korene a nadrozmer 45 €/t *
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, seno lístie 37,5 €/t *
Poplatok za znečistený odpad, resp. za zmiešanie kategórií dodávaného odpadu
(platí v prípade ak sa odberateľ rozhodne takýto odpad prevziať)
50 €/dodávka
Minimálny poplatok pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou 10 €/dodávka

* platí dodávateľ