Spoločnosť BUČINA EKO vznikla v roku 2011 s poslaním znížiť potrebu skladkovania odpadového dreva a jeho následným využitím nahradiť spotrebu dreva v našich lesoch. Moderné technológie nám umožňujú zhodnotiť drevný odpad vo forme jeho recyklácie na výrobu drevných materiálov alebo energetickým využitím z neho vyrobiť elektrickú energiu a teplo.

Naša spoločnosť sa špecializuje na zber, logistiku, dotriedenie a primárnu prípravu drevného odpadu na jeho materiálové alebo energetické zhodnotenie.

Spracovávame širokú škálu drevného odpadu ako napríklad staré nábytky, stavebné drevo, drevené okná, obalové drevo, odpad z údržby zelene a iné.

S našimi partnermi máme snahu kooperovať na dlhodobej báze, ktorá prináša vzájomnú prosperitu a tiež pozitívny prínos na celospoločenskej úrovni. Nástrojmi našej práce sú systémové riešenia, dlhodobé plány, kvalitné partnerské vzťahy, odborný prístup.

Fakturačné údaje

Názov: BUČINA EKO, s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 46 156 101
DIČ: 2023255795
IČ DPH: SK2023255795
Banka: Tatra Banka a.s.
Účet: 2940458918/1100
IBAN: SK7411000000002940458918
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Zastúpená: Ing. Michal Veselovský, konateľ
Registrácia: Okr. Súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 99314/B

Logo na stiahnutie

PNG
PDF